АУТОР

Бранко Кукић

Леонид Шејка

Пут у замак
09.05 – 30.06.1987.

Радомир Рељић

рани период 1958 – 1965.
18.05 – 28.06.1990.

Тикало

избор из опуса
11.05 – 06.07.1991.

Десет година Модерне галерије Ваљево

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

Милинко Миковић

избор из опуса
09.05. – 30.06.1998.

Владимир Дуњић

период 1994 – 1999.
08.05. – 30.06.1999.

Душан Јевтовић

слике
20.09 – 10.11.2003.

Драгослав Живковић

избор из дела
13.05 – 08.07.2006.

Симболично у српском сликарству

Избор / 02.06 – 15.07.2007.

Лидија Мацура

цртежи
27.11.2010 – 29.01.2011.