АУТОР

Ђорђе Кадијевић

Владимир Величковић

југословенски период 1958 – 1966.
15.09 – 30.11.1986.

Десет година Модерне галерије Ваљево

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

Милић од Мачве

завештање
02.02. – 13.03.2002.

Душан Гавела

цртежи, слике
01.06. – 05.07.2002.