АУТОР

Филип Давид

Слободана Матић

рани период 1973 – 1983.
27.02 – 10.04.1990.

Десет година Модерне галерије Ваљево

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

Душан Гавела

цртежи, слике
01.06. – 05.07.2002.