АУТОР

Иво Фрол

Владимир Величковић

југословенски период 1958 – 1966.
15.09 – 30.11.1986.