АУТОР

Јосип Деполо

Јордан

слике, рани период 1956 – 1971.
17.05 – 05.07.1988.