АУТОР

Леонид Шејка

Синиша Вуковић

рани период 1952 – 1972.
14.12.1989 – 01.02.1990.

Радомир Рељић

рани период 1958 – 1965.
18.05 – 28.06.1990.

Десет година Модерне галерије Ваљево

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

Бранко Миљуш

слике
16.09. – 31.10.2000.