АУТОР

Мома Димић

Богдан Кршић

избор из опуса
23.04 – 23.06.1994.

Десет година Модерне галерије Ваљево

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

Станко Зечевић

слике, 1997 – 2004.
25.09 – 14.11.2004.