АУТОР

Никола Мамузић

Владимир Величковић

југословенски период 1958 – 1966.
15.09 – 30.11.1986.

Милан Поповић

ретроспектива 1953 – 1969
17.03 – 03.05.1987.