АУТОР

Никола Шуица

Милена Павловић Барили

период 1932 – 1939.
15.09 – 05.11.1987.

Радомир Рељић

рани период 1958 – 1965.
18.05 – 28.06.1990.

Десет година Модерне галерије Ваљево

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.