АУТОР

Васко Попа

Синиша Вуковић

рани период 1952 – 1972.
14.12.1989 – 01.02.1990.

Милован Видак

избор из опуса
13.06 – 31.08.1992.

Милић од Мачве

завештање
02.02. – 13.03.2002.